Menu Close

Westlab’s Graduation Students

1st graduation students

 • Kota Tani
 • Ayaka Sasagawa

2nd graduation students

 • Mitsuru Kawai
 • Kenta Tomikoshi

3rd graduation students

 • Dai Akashi
 • Toshihiko Handa
 • Takanori Mitsuno
 • Nobuaki Hiratsuka

4th graduation students

 • Akihiro Oda
 • Tomokazu Tachikawa
 • Daichi Hashioka
 • Hiroki Matsuoka
 • Yoshinao Matsushiba
 • Airi Akimura
 • Kengo Sato

5th graduation students

 • Kouji Ikehara
 • Yasutsugu Nagatomi
 • Tomohisa Nakabe
 • Tomoaki Makino
 • Gouki Mine

6th graduation students

 • Yukio Suhara
 • Shingo Harashima
 • Yuto Kamiyoshi

7th graduation students

 • Masaru Ihara
 • Junichi Sawada
 • Tianmeng Shen
 • Yusuke Nishida
 • Kyosuke Funami
 • Kouichi Inoue

8th graduation students

 • Kazumasa Ikeuchi
 • Seiya Ito
 • Daichi Kawashima
 • Daigo Hogawa
 • Kazuki Masuda
 • Shinichi Ishida

9th graduation students

 • Minako Ito
 • Kenta Kuzuhara
 • Koibuchi Satoshi
 • Fumito Yamaguchi

10th graduation students

 • Erwin Harahap
 • Hayato Yamaki
 • Kengo Okada
 • Syoki Kawano
 • Sachio Godo
 • Mio Fukuta
 • Koki Koyasu

11th graduation students

 • Kenichi Takagiwa
 • Hironori Okano
 • Shintaro Ikeda
 • Yuta Emura
 • Toshichika Shiobara
 • Kosuke Nishimura
 • Tomomichi Noguchi
 • Anri Harvath
 • Yoshimichi Nakatsuka
 • Janaka Wijekoon

12th graduation students

 • Takahiro Hosoe
 • Tadanori Matsui
 • Kento Masukawa
 • Sota Sawaguchi

13th graduation students

 • Tomoya Imanishi
 • Yasumasa Hayashi
 • Rajitha Tennekoon
 • Yuichi Nakamura
 • Yuta Ohno
 • Shun Kinoshita
 • Yusuke Nakajyo
 • Akira Niwa
 • Tatsuki Miura
 • Masahiro Yoshida
 • Jun Noya

14th graduation students

 • Tomomu Iwai
 • Minato Ohmori
 • Yuiko Sakuma
 • Soichiro Shohata
 • Taichi Nakamura
 • Keiya Harada
 • Kanami Yuyama
 • Keio Yago

15th graduation students

 • Shanaka Prageeth
 • Ryo Morishima
 • Akihiro Fukuhara
 • Saki Saito
 • Ryosuke Imachi
 • Shoichi Hatanaka
 • Tomoya Ishii

16th graduation students

 • Tomu Yanabe
 • Masahiro Hashimoto
 • Masato Hashimoto
 • Kenta Saito
 • Yao Xin

17th graduation students

 • Ismaël Collet
 • Xixuan Huang

18th graduation students

 • Saki Korosue
 • Shogo Shimahara
 • Yuki Takayama
 • Moena Honda
 • Kotaro Yamamoto
 • Yuki Takayama
Scroll Up